|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 Activity-based Costing: A Case Study of Manufacturing Motorcycle Front and Sprockets
Munutchanok Jongprasithporn, Suppasit Limnararat, Somkiat Jongprasithporn and Nantakrit Yodpijit
2 Compaction-Induced Deformation on Thin Layer of Flexible Substrate for Medical Devices
Boonyong Panantapong
3 Modified Atmosphere during Storage of 'Khai' Bananas in Polyethylene Bags: Implications for Export and Nationwide Transportation
Sompoch Noichinda, Kitti Bodhipadma and David W.M. Leung
4 A Study of the Relationship between University Teachers’ Self-Development, Attitude and Implementation of the Acquired Knowledge in Teaching English Language
Saovapa Wichada
5 Computer Needs of Teachers in Government Secondary Schools in Narathiwat Province
Niyor Baha, Nittaya Mcneil, Phattrawan Tongkumchum and Sunan Thongsinoot
6 การพยากรณ์โหลดระยะสั้นโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
นฤมล ซิ่งเถียรตระกูล และ สมชาติ จิริวิภา
7 วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเตอร์และวงจรกรองความถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ CDTA ที่ควบคุมด้วยกระแส
ภมร ศิลาพันธ์, ธนันต์ ศรีสกุล, วินัย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์
8 การศึกษาระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาลตัวอย่าง
วัชราภรณ์ ผลพูล, อรรถกร เก่งพพล และ สมรัฐ เกิดสุวรรณ
9 การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการชุบทองแดงและนิกเกิลด้วยไฟฟ้า
จันทร์ลัดดา โชติรัตนดิลก, ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ และ จิตเรขา สุวรรณธาดา
 
หน้าหลัก ติดต่อ